Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawcy majątkowi. Bazę można przeszukiwać według dowolnego z trzech kryteriów.

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

   
Stan na dzień: 2019-12-20   
Liczba wierszy w rejestrze:  7594  

   


 
   
   
     
Nr Upr.Data Wprow.ImięNazwiskoImiona RodzicówKod Poczt.Adres korespondencyjnyWojewództwo*